Om INVISIO

Kort om INVISIO

INVISIO utvecklar och marknadsför avancerade kommunikationssystem som hjälper yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att arbeta säkrare och effektivare, samtidigt som deras hörsel skyddas.

Systemen och produkterna marknadsförs under de två varumärkena INVISIO och Racal Acoustics. Bolaget har huvudkontor i Köpenhamn och försäljningsorganisationer i USA, Frankrike, Storbritannien, Italien och Thailand. INVISIO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och återfinns i Mid Cap-segmentet.

Mål & strategi

Innovativa lösningar som gör skillnad

INVISIOs övergripande mål är att generera uthållig tillväxt med god lönsamhet. De finansiella målen är att öka omsättningen med i genomsnitt 20 procent per år och att rörelsemarginalen ska över tid överstiga 15 procent.

För att nå målen krävs fortsatt innovativ produktutveckling, marknads-bearbetning och expansion, samt kostnadsfokus.

VD, Lars Højgaard

Stark inledning på året

INVISIO inleder 2024 starkt och redovisar en orderingång på drygt 670 MSEK och en orderbok som överstiger 1 miljard kronor. Försäljningen är i nivå med första kvartalet föregående år och lönsamheten är god. Aktivitetsnivån på marknaden bedöms vara hög under många år framöver och INVISIO är väl positionerat för fortsatt lönsam tillväxt.

Strategier för lönsam tillväxt

1 /

Öka penetrationen på befintliga marknader
  • Utöver att vinna nya upphandlingar strävar INVISIO efter att öka försäljningen inom ramen för redan ingångna avtal på huvudmarknaderna i Nordamerika och Europa.
  • Antal användare fortsätter att öka. Penetrationsgraden för det personliga systemet bland försvarskunder i Europa och USA bedöms uppgå till drygt 10 procent.

2 /

Bredda produktportföljen genom innovativ utveckling
  • INVISIO avser att kontinuerligt bredda produktportföljen med användarvänliga, flexibla och kostnadseffektiva produkter. Breddningen sker huvudsakligen genom innovativ och kundnära produktutveckling.

3 /

Adressera nya målgrupper
  • INVISIO avser att nå nya volymmarknader genom att adressera nya användargrupper med likartade behov av att kunna kommunicera i bullriga och utmanande miljöer och samtidigt skydda sin hörsel.
  • och

4 /

Expandera till nya geografiska marknader
  • INVISIO ska expandera till nya geografiska marknader. Inte minst kommer utvalda marknader i Asien, Mellanöstern och Sydamerika att spela en växande roll.

5 /

Hållbar och kostnadseffektiv verksamhet
  • En hållbar och lönsam fortsatt tillväxt ska bland annat upprätthållas genom fokus på kostnader både internt i bolaget och för tillverkningen av bolagets produkter. INVISIO och bolagets partners inom tillverkning har ett nära samarbete för att säkra volymfördelar och konkurrenskraftiga produktionskostnader.

En skalbar affärsmodell

Kärnan i INVISIO's affärsmodell är att använda en god förståelse för kundens behov i kombination med en hög innovativ kapacitet för att utveckla effektiva kommunikationslösningar, vilket skapar värde både för användare och samhälle

Investment case

Varför investera i INVISIO?

Under de senaste åren har bolaget gjort betydande investeringar både i kunderbjudandet och organisationen. Investeringarna har resulterat i ett bredare erbjudande och en i det närmaste dubblerade resurser inom R&D och försäljning.

Försäljningsmålet för INVISIO är en genomsnittlig årlig tillväxt på 20 procent. Målet för rörelsemarginalen är att den ska överstiga 15 procent.

Åk till toppen