INVISIO publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023

08 april 2024 · Regulatory · Press Release · Report

INVISIO meddelar idag att årsredovisningen och hållbarhetsrapporten för verksamhetsåret 2023 finns tillgänglig på svenska och engelska. En digital version kan laddas ner på bolagets webbplats www.invisio.com.

Årsredovisningen innehåller en företagspresentation, hållbarhetsredovisning, styrelsens rapport, bokslut, revisionsberättelse, bolagsstyrningsrapport och ersättningsrapport.

INVISIO har valt att endast trycka ett begränsat antal årsredovisningar. För den som saknar möjlighet att ta del av årsredovisningen digitalt kan en tryckt årsredovisning beställas via e-postadressen IR@invisio.com.

Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma 2024 i INVISIO

08 maj 2024

Investor Relations

Regulatoriskt

INVISIOs Delårsrapport januari-mars 2024: Stark inledning på året

07 maj 2024

Investor Relations

Regulatoriskt

Rapport

Rättelse: INBJUDAN: INVISIO bjuder in till telefonkonferens

06 maj 2024

Investor Relations

Ickeregulatoriska

Kalender

Halvårsrapport januari - juni 2024

19 juli 2024

Delårsrapport januari - september 2024

24 oktober 2024

Bokslutskommuniké 2024

13 februari 2025

Alla händelser

IR-kontakt

Michael Peterson

Michael Peterson

Director Investor Relations & Corporate Communications
Åk till toppen