INVISIOs Bokslutskommuniké 2023: Stark avslutning på 2023 och lovande start på 2024

13 februari 2024 · Regulatory · Press Release · Report

VD-kommentar ”Den positiva trenden fortsatte under årets sista kvartal. Försäljningen uppgick till rekordhöga 346 MSEK (289), och på årsbasis var den drygt 1,2 miljarder kronor (776 MSEK). En stark orderbok om drygt 600 MSEK ger oss en bra start på 2024. Utvecklingen är ett tydligt bevis på att de satsningar vi gjort under de senaste åren har varit framgångsrika. De ger oss goda förutsättningar att ta tillvara på de möjligheter som marknadsläget erbjuder.”

Oktober-December 2023

 • Intäkter: 345,8 MSEK (289,2)
 • Bruttovinst: 198,5 MSEK (166,0)
 • Bruttomarginal: 57,4 % (57,4)
 • EBITDA: 84,6 MSEK (72,5)
 • EBITDA-marginal: 24,5 % (25,1)
 • Rörelseresultat: 62,4 MSEK (59,8)
 • Rörelsemarginal: 18,0 % (20,7)
 • Periodens resultat: 50,9 MSEK (42,7)
 • Periodens resultat per aktie: 1,12 SEK (0,95)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: 36,8 MSEK (26,1)
 • Orderingång: 298,0 MSEK (296,4)
 • Orderbok: 602,8 MSEK (624,7) 

Januari-december 2023

 • Intäkter: 1 238,5 MSEK (775,5)
 • Bruttovinst: 747,3 MSEK (449,7)
 • Bruttomarginal: 60,3 % (58,0)
 • EBITDA: 308,2 MSEK (113,0)
 • EBITDA-marginal: 24,9 % (14,6)
 • Rörelseresultat: 242,9 MSEK (65,2)
 • Rörelsemarginal: 19,6 % (8,4)
 • Periodens resultat: 178,4 MSEK (44,5)
 • Periodens resultat per aktie: 3,91 SEK (0,99)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: 204,7 MSEK (41,7)
 • Orderingång: 1 273,5 MSEK (1 141,6)
 • Orderbok: 602,8 MSEK (624,7)

Viktiga händelser under kvartalet

 • Försäljningen under kvartalet och för helåret var den högsta någonsin. För kvartalet uppgick den till 345,8 MSEK (289,2) och för helåret till 1 238,5 MSEK (775,5).

Viktiga händelser efter kvartalet

 • Lansering av nästa generations in-ear-headset – det nya AI-förstärkta X7.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,30 SEK per aktie (0,70).

Inbjudan till telefonkonferens
INVISIO bjuder in media, investerare och analytiker till en telefonkonferens den 13 februari, klockan 15:00, där VD Lars Højgård Hansen presenterar INVISIOs bokslutskommuniké.
Telefonkonferensen hålls på engelska och inleds med en kort presentation följt av en frågestund. På INVISIOs webbplats kommer det finnas en länk till en inspelning och förevisad presentation, någon timme efter telefonkonferensens slut.

Registrering
För att delta i telefonkonferensen och kunna ställa frågor krävs en föranmälan. Efter registreringen erhålles telefonnummer och konferens-id. Vänligen genomför registrering 5–10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att konferensen kan börja i tid.

Registreringslänk
https://service.flikmedia.se/teleconference/?id=100394

Audiocast
För att följa presentationen via webben använd nedan länk:
https://invisio.videosync.fi/2024-02-13-q42023

Bilaga

Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma 2024 i INVISIO

08 maj 2024

Investor Relations

Regulatoriskt

INVISIOs Delårsrapport januari-mars 2024: Stark inledning på året

07 maj 2024

Investor Relations

Regulatoriskt

Rapport

Rättelse: INBJUDAN: INVISIO bjuder in till telefonkonferens

06 maj 2024

Investor Relations

Ickeregulatoriska

Kalender

Halvårsrapport januari - juni 2024

19 juli 2024

Delårsrapport januari - september 2024

24 oktober 2024

Bokslutskommuniké 2024

13 februari 2025

Alla händelser

IR-kontakt

Michael Peterson

Michael Peterson

Director Investor Relations & Corporate Communications
Åk till toppen