INVISIO erhåller order värd 90 MSEK från en europeisk kund

24 maj 2023 · Regulatory · Press Release

INVISIO har fått en order värd cirka 90 MSEK avseende Racal Acoustics system för kommunikation och hörselskydd. Beställare är ett europeiskt NATO-land och systemen kommer användas i fordon. Merparten av leveranserna kommer ske under innevarande år.
 

Kommunikationssystemen med hörselskydd, under varumärket Racal Acoustics, används främst i tunga fordon under kritiska och extremt bullriga förhållanden, vilket ställer höga krav både på kommunikationsförmåga och hörselskyddande funktionalitet.

"Det råder ingen tvekan om att Racal Acoustics system är en marknadsledande lösning för extremt bullriga fordonsmiljöer. Den här ordern är ett tydligt exempel på den ökade aktivitetsnivå vi nu ser på marknaden för tunga militärfordon, särskilt i Europa,” säger Lars Højgård Hansen, VD på INVISIO.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO
Mobil: +45 5372 7722  |  E-post:
lhh@invisio.com

 

Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication, INVISIO
Mobil: +45 5372 7733  |  E-post: mpn@invisio.com

Denna information är sådan information som INVISIO AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 24 maj 2023, kl. 14:00 CEST.
 

Om INVISIO AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska 
miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialist­­­­kunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, material­­teknik och integration. Företagets lösningar marknadsförs under de två varumärkena INVISIO och Racal Acoustics. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike, Storbritannien, Italien och Thailand samt via ett globalt nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com

Bilaga

Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma 2024 i INVISIO

08 maj 2024

Investor Relations

Regulatoriskt

INVISIOs Delårsrapport januari-mars 2024: Stark inledning på året

07 maj 2024

Investor Relations

Regulatoriskt

Rapport

Rättelse: INBJUDAN: INVISIO bjuder in till telefonkonferens

06 maj 2024

Investor Relations

Ickeregulatoriska

Kalender

Halvårsrapport januari - juni 2024

19 juli 2024

Delårsrapport januari - september 2024

24 oktober 2024

Bokslutskommuniké 2024

13 februari 2025

Alla händelser

IR-kontakt

Michael Peterson

Michael Peterson

Director Investor Relations & Corporate Communications
Åk till toppen