INVISIO tilldelas armékontrakt och erhåller första order på cirka 40 MSEK

28 februari 2023 · Regulatory · Press Release

INVISIO har tilldelats ett helt armékontrakt av en ny kund - ett europeiskt icke-NATO land. Den första ordern är värd cirka 40 miljoner kronor. Beställningen avser INVISIOs avancerade och AI-drivna system för kommunikation och hörselskydd, utvecklat specifikt för användning i extremt utmanande miljöer. Leveranser beräknas ske under innevarande år.

Efter att ha noggrant testat och utvärderat INVISIOs system under en längre tid, och i konkurrens med andra lösningar, valde den nya kunden INVISIO.

Kontraktet är betydelsefullt då det sannolikt markerar starten på en kundrelation som kommer att sträcka sig över flera år. INVISIO bedömer att det finns goda möjligheter för ytterligare kontrakt och beställningar.

INVISIO har nyligen också valts ut som leverantör till stora delar av landets specialstyrkor. Det faktum att den reguljära armén och specialstyrkorna använder samma utrustning möjliggör en sömlös interaktion, ökade samarbets­möjligheter och andra taktiska fördelar, vilket ger användarna enhetlig och toppmodern funktionalitet.

”Vi är stolta över att ännu en europeisk försvarsorganisation väljer INVISIO. Detta och andra nyligen vunna kontrakt är tydliga tecken på den höga aktivitetsnivån i marknaden. Den närmaste framtiden ser riktigt spännande ut och det är nu dags att börja skörda frukterna av de senaste årens betydande investeringar i produktportföljen och organisationen,” säger Lars Højgård Hansen, VD på INVISIO.

Beställningen avser det nya INVISIO V-Series Gen II-systemet med INVISIO X5 in-ear-headset, vilket ger betydande taktiska fördelar för kunden. Lösningen baseras på INVISIOs Artificiell Intelligens™ funktionalitet och ett antal nya innovationer, till exempel automatisk ljudanpassning utifrån omgivande ljudnivåer, avancerad digital signalbehandlingsteknik som filtrerar bort oönskat brus.

Det nya systemet innebär också förbättrade möjligheter när det gäller att möta uppdragsspecifika krav och individuella preferenser. Skräddarsydda lösningar ökar förutsättningarna för användarna att kunna fokusera på den uppgift som ska lösas.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO
Mobil: +45 5372 7722  |  E-post:
lhh@invisio.com

 

Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication, INVISIO
Mobil: +45 5372 7733  |  E-post: mpn@invisio.com

Denna information är sådan information som INVISIO AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 28 februari 2023, kl. 12:00 CET.
 

Om INVISIO AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska 
miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialist­­­­kunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, material­­teknik och integration. Företagets lösningar marknadsförs under de två varumärkena INVISIO och Racal Acoustics. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike, Storbritannien, Italien och Thailand samt via ett globalt nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.

Bilaga

Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma 2024 i INVISIO

08 maj 2024

Investor Relations

Regulatoriskt

INVISIOs Delårsrapport januari-mars 2024: Stark inledning på året

07 maj 2024

Investor Relations

Regulatoriskt

Rapport

Rättelse: INBJUDAN: INVISIO bjuder in till telefonkonferens

06 maj 2024

Investor Relations

Ickeregulatoriska

Kalender

Halvårsrapport januari - juni 2024

19 juli 2024

Delårsrapport januari - september 2024

24 oktober 2024

Bokslutskommuniké 2024

13 februari 2025

Alla händelser

IR-kontakt

Michael Peterson

Michael Peterson

Director Investor Relations & Corporate Communications
Åk till toppen