INVISIO mottager order på 40 MSEK från befintlig kund

05 december 2022 · Press Release

INVISIO har mottagit en order värd 40 MSEK avseende företagets senaste och mest avancerade personliga system för kommunikation och hörsel­skydd. Beställare är en befintlig kund.

Beställaren har varit kund hos INVISIO ett flertal år och ordern förstärker såväl affärs­relationen ytterligare, som bolagets position och möjlighet till ytterligare affärer.

Ordern avser INVISIO nya V-Series Gen II system. Lösningen innehåller en rad nya innovationer, däribland automatisk anpassning av ljudet utifrån omgivande bullernivå samt digital signalbehandlingsteknik som filtrerar bort oönskat brus och samtidigt ökar talförståelsen. Vidare möjliggör lösningen utökade möjligheter att skräddarsy uppdrags­specifika lösningar. I beställningen ingår också ett större antal av bolagets nya
headset T7.

Merparten av leveranserna kommer att ske under första halvåret 2023.

”Det är glädjande att vi nu fördjupar relationen med en för oss viktig kund. Beställningen är speciellt betydelsefull i och med att den avser vårt ny-utvecklade V-Series Gen II-system och det nyligen lanserade headsetet T7,” säger Lars Højgård Hansen, VD för INVISIO.

Kunden har tidigare beställt ett antal Intercom-system. Det är INVISIOs förhoppning att kunden kommer att fortsätta investera både i personlig kommunikationsutrustning och utrustning för internkommunikation i fordon.

”Till det som kännetecknar INVISIO är våra långa kundrelationer. Vi har under flera år haft förmånen att få samarbeta nära flera av dem, vilket bidragit starkt till vår starka marknadsposition. Nära kund­relationer är en hörnsten i vår tillväxtstrategi,” säger Lars Højgård Hansen.

INVISIO-systemet erbjuder förbättrade kommunikationsmöjligheter i bullriga miljöer, både i fält och i fordon, samtidigt som lösningen skyddar användarnas hörsel och förstärker situations­med­vet­enheten, vilket ger betydande operativa och taktiska fördelar.

För foton kontakta IR-ansvarige, se nedan.

Mer om den nya teknikplattformen.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO
Mobil: +45 5372 7722  |  E-post:
lhh@invisio.com

Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication, INVISIO
Mobil: +45 5372 7733  |  E-post: mpn@invisio.com

Om INVISIO AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialist­­­­kunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, material­­teknik och integration. Företagets lösningar marknadsförs under de två varumärkena INVISIO och Racal Acoustics. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike, Storbritannien, Italien och Thailand samt via ett globalt nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.

Bilaga

Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma 2024 i INVISIO

08 maj 2024

Investor Relations

Regulatoriskt

INVISIOs Delårsrapport januari-mars 2024: Stark inledning på året

07 maj 2024

Investor Relations

Regulatoriskt

Rapport

Rättelse: INBJUDAN: INVISIO bjuder in till telefonkonferens

06 maj 2024

Investor Relations

Ickeregulatoriska

Kalender

Halvårsrapport januari - juni 2024

19 juli 2024

Delårsrapport januari - september 2024

24 oktober 2024

Bokslutskommuniké 2024

13 februari 2025

Alla händelser

IR-kontakt

Michael Peterson

Michael Peterson

Director Investor Relations & Corporate Communications
Åk till toppen