INVISIOs delårsrapport januari-september 2022: Ökad tillväxt och stark orderingång

27 oktober 2022 · Regulatory · Press Release · Report

VD-kommentar
”Tredje kvartalets utveckling har varit stark. Orderingången ökade med drygt 75 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Sett över tolv månader (RTM) översteg den för första gången en miljard kronor, vilket resulterade i en rekordstor orderbok vid kvartalets slut. Försäljningen ökade med drygt 35 procent trots att leveransförmågan hämmas av förseningar vad gäller komponenter. Situationen blir dock stegvis bättre. Som en följd av orderbokens nivå och rådande marknadsläge är det vår bedömning att försäljningen kommer vara stark under årets sista kvartal och även under inledningen av 2023. Det är nu dags att börja skörda av de investeringar som vi under senare år gjort i produktportföljen och försäljningsorganisationen.”


Juli-september 2022

 • Intäkter: 195,1 MSEK (142,7)
 • Bruttovinst: 113,3 MSEK (82,4)
 • Bruttomarginal: 58,1% (57,7)
 • EBITDA: 29,3 MSEK (8,3)
 • EBITDA-marginal: 15,0% (5,8)
 • Rörelseresultat: 17,5 MSEK (-3,4)
 • Rörelsemarginal: 9,0% (-2,4)
 • Periodens resultat: 13,5 MSEK (-2,8)
 • Periodens resultat per aktie: 0,30 SEK (-0,06)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: 4,1 MSEK (8,5)
 • Orderingång: 291,0 MSEK (164,9)
 • Orderbok: 615,5 MSEK (210,4)

Januari-september 2022

 • Intäkter: 486,2 MSEK (440,8)
 • Bruttovinst: 283,7 MSEK (254,6)
 • Bruttomarginal: 58,4% (57,8)
 • EBITDA: 40,5 MSEK (57,4)
 • EBITDA-marginal: 8,3% (13,0)
 • Rörelseresultat: 5,4 MSEK (23,6)
 • Rörelsemarginal: 1,1% (5,3)
 • Periodens resultat: 1,8 MSEK (13,2)
 • Periodens resultat per aktie: 0,04 SEK (0,30)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: 15,6 MSEK (67,9)
 • Orderingång: 845,2 MSEK (466,1)
 • Orderbok: 615,5 MSEK (210,4)

Viktiga händelser under kvartalet

 • INVISIO erhöll order värd 58 MSEK från ett europeiskt NATO-land, avseende INVISIO-system.
 • Bolaget erhöll en order värd 40 MSEK avseende INVISIO-system, där beställaren är en befintlig kund inom US DoD.
 • INVISIO erhöll två volymbeställningar av Intercom-systemet, med ett totalvärde om 27 MSEK. Beställare är ett europeiskt NATO-land.
 • Bolaget ingick ett tvåårigt ramavtal med danska polisen, med en möjlighet till förlängning om ytterligare ett plus ett år.

Viktiga händelser efter kvartalet

 • Styrelseledamoten Lage Jonason avgår ur styrelsen på egen begäran på grund av personliga skäl.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO
Mobil: +45 5372 7722  |  E-post:
lhh@invisio.com

Thomas Larsson, CFO, INVISIO
Mobil: +45 5372 7735  |  E-post:
thl@invisio.com

 

Inbjudan till telefonkonferens

INVISIO bjuder in till en telefonkonferens fredagen den 28 oktober, klockan 10:00 där VD Lars Højgård Hansen presenterar rapporten. Telefonkonferensen hålls på engelska och inleds med en kort presentation av rapporten följt av en frågestund.

Registrering

För att delta i telefonkonferensen krävs en föranmälan. Efter registreringen erhålles telefonnummer och pinkod. Det går även att använda "ring mig-funktionen".

Vänligen genomför registrering 5–10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att konferensen kan börja på fastställd tid.

Anmälningslänk
https://register.vevent.com/register/BI117a2d3a53d94310be8c7495b78d57b4

Webcast

För att följa presentationen via webben använd nedan länk:

https://edge.media-server.com/mmc/p/enz23w5g

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication, INVISIO
Mobil: +45 5372 7733 | E-post: mpn@invisio.com

Denna information är sådan information som INVISIO AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss­bruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2022, kl. 14:00 CEST.

Om INVISIO AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, material­teknik och integration. Företagets lösningar marknadsförs under de två varumärkena INVISIO och Racal Acoustics. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike, Storbritannien, Italien och Thailand samt via ett globalt nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.

Bilaga

Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma 2024 i INVISIO

08 maj 2024

Investor Relations

Regulatoriskt

INVISIOs Delårsrapport januari-mars 2024: Stark inledning på året

07 maj 2024

Investor Relations

Regulatoriskt

Rapport

Rättelse: INBJUDAN: INVISIO bjuder in till telefonkonferens

06 maj 2024

Investor Relations

Ickeregulatoriska

Kalender

Halvårsrapport januari - juni 2024

19 juli 2024

Delårsrapport januari - september 2024

24 oktober 2024

Bokslutskommuniké 2024

13 februari 2025

Alla händelser

IR-kontakt

Michael Peterson

Michael Peterson

Director Investor Relations & Corporate Communications
Åk till toppen