Styrelseledamot i INVISIO avgår på egen begäran

21 oktober 2022 · Press Release

INVISIO meddelar idag att styrelseledamoten Lage Jonason på egen begäran avgår från styrelsen med omedelbar verkan. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl.

”Lage har under många år varit en mycket uppskattad och engagerad styrelseledamot som med sin erfarenhet och kompetens bidragit till att INVISIO utvecklats till ett fram­gångs­rikt noterat bolag. Lage kommer att lämna ett stort tomrum och vi kommer att sakna honom i styrelsearbetet,” säger Annika Andersson, styrelseordförande.

”Lage Jonason har varit djupt engagerad i INVISIO i mer än 20 år. Under de första åren, när bolaget visade löpande förluster, arbetade Lage Jonason outtröttligt med företagets finansiering. Utan hans insatser är det tveksamt om bolaget hade överlevt. 2008 års omläggning av strategin och den stora satsningen på det som idag är företagets huvud­verksamhet har alltid haft helhjärtat stöd från Lage. Han har bidragit med sin kunskap och sitt stöd till den fortsatta utvecklingen. När nu Lage lämnar styrelsen kommer han inte endast vara saknad av sina styrelsekolleger utan av hela företags­ledningen,” säger Lars Højgård Hansen, VD.

Enligt INVISIOs bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter. Efter att Lage Jonason lämnar styrelsen kommer den att bestå av fem ledamöter och där­med uppfylla kraven i bolagsordningen.

För mer information, vänligen kontakta:
Annika Andersson, styrelseordförande, INVISIO

Mobil: +46 76 134 38 86  l  E-post: annika.andersson@aradvisory.se

Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO
Mobil: +45 5372 7722  |  E-post:
lhh@invisio.com

Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication, INVISIO
Mobil: +45 5372 7733  |  E-post: mpn@invisio.com

Om INVISIO AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialist­­­­kunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, material­­teknik och integration. Företagets lösningar marknadsförs under de två varumärkena INVISIO och Racal Acoustics. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljnings­kontoren i USA, Frankrike, Storbritannien, Italien och Thailand samt via ett globalt nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.

Bilaga

Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma 2024 i INVISIO

08 maj 2024

Investor Relations

Regulatoriskt

INVISIOs Delårsrapport januari-mars 2024: Stark inledning på året

07 maj 2024

Investor Relations

Regulatoriskt

Rapport

Rättelse: INBJUDAN: INVISIO bjuder in till telefonkonferens

06 maj 2024

Investor Relations

Ickeregulatoriska

Kalender

Halvårsrapport januari - juni 2024

19 juli 2024

Delårsrapport januari - september 2024

24 oktober 2024

Bokslutskommuniké 2024

13 februari 2025

Alla händelser

IR-kontakt

Michael Peterson

Michael Peterson

Director Investor Relations & Corporate Communications
Åk till toppen