INVISIOs delårsrapport januari-juni 2022: Fortsatt rekordstark orderbok i en allt aktivare marknad

22 juli 2022 · Regulatory · Press Release · Report

VD-kommentar
”Vi kan konstatera att den högre aktivitetsnivån i marknaden har fortsatt in i det andra kvartalet. Försäljnings- och marknadsföringsarbetet har präglats av hög intensitet. Efter första halvåret har vi både den högsta orderingången och den största orderboken i bolagets historia. Komponentbrist och leveransstörningar fortsätter dock påverka vår egen leveransförmåga negativt. Det påtagligt osäkrare geopolitiska läget har satt ytterligare fokus på försvars- och säkerhetsfrågor, vilket på sikt högst sannolikt kommer innebära en ökad efterfrågan av INVISIOs lösningar. Vi är väl positionerad för att dra fördel av de ökande försvarsinvesteringar som förväntas under kommande år.”


April-juni 2022

 • Intäkter: 153,7 MSEK (154,3)
 • Bruttovinst: 88,4 MSEK (89,6)
 • Bruttomarginal: 57,5% (58,0)
 • EBITDA: 3,4 MSEK (25,6)
 • EBITDA-marginal: 2,2% (16,6)
 • Rörelseresultat: -8,3 MSEK (14,2)
 • Rörelsemarginal: -5,4% (9,2)
 • Periodens resultat: -7,3MSEK (9,4)
 • Periodens resultat per aktie: -0,16 SEK (0,21)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: 8,1 MSEK (25,4)
 • Orderingång: 157,7 MSEK (167,3)
 • Orderbok: 481,7 MSEK (191,7)

Januari-juni 2022

 • Intäkter: 291,1 MSEK (298,1)
 • Bruttovinst: 170,4 MSEK (172,2)
 • Bruttomarginal: 58,5% (57,8)
 • EBITDA: 11,2 MSEK (49,1)
 • EBITDA-marginal: 3,8% (16,5)
 • Rörelseresultat: -12,1 MSEK (26,9)
 • Rörelsemarginal: -4,2% (9,0)
 • Periodens resultat: -11,7 MSEK (16,1)
 • Periodens resultat per aktie: -0,26 SEK (0,36)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: 11,5 MSEK (59,4)
 • Orderingång: 554,2 MSEK (304,7)
 • Orderbok: 481,7 MSEK (191,7)

Viktiga händelser under kvartalet

 • INVISIO har tilldelats ett treårigt support-kontrakt av UK MoD, med en option på ytterligare två år, avseende leveranser av INVISIOs kommunikationssystem med hörselskydd.

Viktiga händelser efter kvartalet

 • James Ewing, SVP Racal Acoustics och medlem av koncernledningen går i pension.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO
Mobil: +45 5372 7722  |  E-post:
lhh@invisio.com

Thomas Larsson, CFO, INVISIO
Mobil: +45 5372 7735  |  E-post:
thl@invisio.com

 

Inbjudan till telefonkonferens

INVISIO bjuder in till en telefonkonferens fredagen den 22 juli, klockan 10:00 där VD Lars Højgård Hansen presenterar halvårsrapporten. Telefonkonferensen hålls på engelska och inleds med en kort presentation av rapporten följt av en frågestund.

Registrering

För att delta i telefonkonferensen krävs en föranmälan. Efter registreringen erhålles telefonnummer och pinkod. Det går även att använda "ring mig-funktionen".

Vänligen genomför registrering 5–10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att konferensen kan börja på fastställd tid.

Anmälningslänk https://register.vevent.com/register/BIdeae0181833140a597920c2e25e73040

Webcast

För att följa presentationen via webben använd nedan länk:

https://edge.media-server.com/mmc/p/5be7yz48

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication, INVISIO

Mobil: +45 5372 7733 | E-post: mpn@invisio.com

Denna information är sådan information som INVISIO AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss­bruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 22 juli 2022, kl. 08:30 CEST.

Om INVISIO AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, material­teknik och integration. Företagets lösningar marknadsförs under de två varumärkena INVISIO och Racal Acoustics. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike, Storbritannien, Italien och Thailand samt via ett globalt nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.

Bilaga

Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma 2024 i INVISIO

08 maj 2024

Investor Relations

Regulatoriskt

INVISIOs Delårsrapport januari-mars 2024: Stark inledning på året

07 maj 2024

Investor Relations

Regulatoriskt

Rapport

Rättelse: INBJUDAN: INVISIO bjuder in till telefonkonferens

06 maj 2024

Investor Relations

Ickeregulatoriska

Kalender

Halvårsrapport januari - juni 2024

19 juli 2024

Delårsrapport januari - september 2024

24 oktober 2024

Bokslutskommuniké 2024

13 februari 2025

Alla händelser

IR-kontakt

Michael Peterson

Michael Peterson

Director Investor Relations & Corporate Communications
Åk till toppen