Ökat antal aktier och röster i INVISIO med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner

31 maj 2022 · Regulatory · Press Release

Till följd av utnyttjande av utestående teckningsoptioner som getts ut för att säkerställa leverans av aktier under INVISIOs personaloptionsprogram 2019/2022 har bolagets aktiekapital ökat från 44 540 494 SEK till 45 048 694 SEK. Det är en ökning med 508 200 SEK fördelat på 508 200 stycken nya aktier. Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår därmed till 45 048 694.

INVISIOs personaloptionsprogram 2019/2022, som antogs av bolagsstämman den 2 maj 2019, ger bolagets anställda en möjlighet att förvärva nytecknade aktier. Under tiden 15 maj till 30 juni har innehavarna av personaloptionerna rätt att utnyttja personal­optionerna för förvärv av nya aktier i bolaget.

Redogörelse för personaloptionsprogrammet finns i INVISIOs årsredovisning 2021.


För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO
Mobil:
+ 45 5372 7722 | E-post: lhh@invisio.com

Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication, INVISIO

Mobil: +45 5372 7733 | E-post: mpn@invisio.com

Detta är sådan information som Invisio AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom VDs försorg, för offentliggörande den 31 maj 2022, kl. 08:30 CEST.                                                                                                                                                

Om INVISIO AB (publ)

INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialist­kunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, material­teknik och integration. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike, Storbritannien och Italien och via ett globalt nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.

Bilaga

Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma 2024 i INVISIO

08 maj 2024

Investor Relations

Regulatoriskt

INVISIOs Delårsrapport januari-mars 2024: Stark inledning på året

07 maj 2024

Investor Relations

Regulatoriskt

Rapport

Rättelse: INBJUDAN: INVISIO bjuder in till telefonkonferens

06 maj 2024

Investor Relations

Ickeregulatoriska

Kalender

Halvårsrapport januari - juni 2024

19 juli 2024

Delårsrapport januari - september 2024

24 oktober 2024

Bokslutskommuniké 2024

13 februari 2025

Alla händelser

IR-kontakt

Michael Peterson

Michael Peterson

Director Investor Relations & Corporate Communications
Åk till toppen