INVISIOs delårsrapport januari-mars 2022: Rekordstark orderingång och orderbok - men eftersläpande leveranser

04 maj 2022 · Regulatory · Press Release · Report

VD-kommentar
”Aktivitetsnivån på marknaden fortsätter att stiga. Den ökade påtagligt mot slutet av 2021 och trenden har sedan fortsatt under 2022, vilket märks tydligt i den rekordstarka orderingången och det historiskt höga orderboksvärdet. Pandemin fortsätter dock att skapa fördröjningseffekter avseende både leveranser av komponenter och utgående kundleveranser, vilket påverkat försäljningen. Vi är dock väl positionerade för att dra fördel av de stora och ökande försvarsinvesteringarna under kommande år. Det finns därför all anledning att se positivt på INVISIOs fortsatta utveckling.”

Januari-mars 2022

 • Intäkter: 137,4 MSEK (143,7)
 • Bruttovinst: 82,1 MSEK (82,7)
 • Bruttomarginal: 59,7% (57,5)
 • EBITDA: 7,8 MSEK (23,5)
 • EBITDA-marginal: 5,7% (16,3)
 • Rörelseresultat: -3,8 MSEK (12,8)
 • Rörelsemarginal: -2,8% (8,9)
 • Periodens resultat: -4,3 MSEK (6,7)
 • Periodens resultat per aktie: -0,10 SEK (0,15)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 3,3 m (34,0)
 • Orderingång: 396,8 MSEK (137,3)
 • Orderbok: 481,7 MSEK (191,5)

Viktiga händelser under kvartalet

 • INVISIO har erhållit en första order om 91 MSEK inom det ramavtal, med värde upp till 275 MSEK, som ingicks i januari 2022. Kontraktet är med systeminte-gratören för ett europeiskt fordons-program och gäller headsetet RA4000 Magna™
 • INVISIO har erhållit två beställningar från UK MoD om sammantaget 118 MSEK avseende system för bepansrade stridsfordon och användare i fält.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,70 SEK per aktie (0,70).

Viktiga händelser efter kvartalet

 • INVISIO har tilldelats ett treårigt Support-kontrakt av UK MoD, med en option på ytterligare två år, avseende leveranser av INVISIOs kommunikationssystem med hörselskydd. En första order har erhållits på 16 MSEK inom avtalet.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO
Mobil: +45 5372 7722  |  E-post:
lhh@invisio.com

Thomas Larsson, CFO, INVISIO
Mobil: +45 5372 7735  |  E-post:
thl@invisio.com

 

Inbjudan till telefonkonferens

INVISIO bjuder in till en telefonkonferens tisdagen den 5 maj, klockan 10:00 där VD Lars Højgård Hansen presenterar rapporten. Telefonkonferensen hålls på engelska och inleds med en kort presentation av rapporten följt av en frågestund.

Telefonnummer till konferensen

För att delta i konferensen ring ett av numren nedan. Vänligen ring in 5–10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att konferensen startar på fastställd tid.

Standard international: +44 (0) 207 192 83 38

Sverige (Lokalt nummer): +46 (0) 856618467, (Avgiftsfritt): +46 (0) 200125160

Danmark (Lokalt nummer): +45 32720417, (Avgiftsfritt): +45 80711246

Storbritannien (Lokalt nummer): +44 (0) 8444819752, (Avgiftsfritt): +44 (0) 8002796619

Tyskland (lokalt nummer): +49 (0) 6922222625, (Avgiftsfritt): +49 (0) 8007234756

Frankrike (Lokalt nummer): +33 (0) 170700781, (Avgiftsfritt): +33 (0) 805101465

Schweiz (Lokalt nummer): +41 (0) 445807145, (Avgiftsfritt): +41(0) 800000367

Konferens-ID: 437 41 78

Webcast

För att följa presentationen via webben använd nedan länk:

https://edge.media-server.com/mmc/p/ud36f66v

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication, INVISIO
Mobil: +45 5372 7733 | E-post: mpn@invisio.com

Denna information är sådan information som INVISIO AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss­bruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 4 maj 2022, kl. 11:00 CEST.

Om INVISIO AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, materialteknik och integration. Företagets lösningar marknadsförs under de två varumärkena INVISIO och Racal Acoustics. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike, Storbritannien, Italien och Thailand samt via ett globalt nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.

Bilaga

Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma 2024 i INVISIO

08 maj 2024

Investor Relations

Regulatoriskt

INVISIOs Delårsrapport januari-mars 2024: Stark inledning på året

07 maj 2024

Investor Relations

Regulatoriskt

Rapport

Rättelse: INBJUDAN: INVISIO bjuder in till telefonkonferens

06 maj 2024

Investor Relations

Ickeregulatoriska

Kalender

Halvårsrapport januari - juni 2024

19 juli 2024

Delårsrapport januari - september 2024

24 oktober 2024

Bokslutskommuniké 2024

13 februari 2025

Alla händelser

IR-kontakt

Michael Peterson

Michael Peterson

Director Investor Relations & Corporate Communications
Åk till toppen