Värden, mission and vision

Grundpelarna för INVISIOs affär

Customer First, Innovation, Passion and Team Work

Mission

INVISIO erbjuder tekniskt avancerad personlig kommunikations- och skyddsutrustning som låter användaren:

  • Kommunicera tydligt i även de mest extrema miljöer.
  • Skydda hörseln mot skadligt ljud.
  • Bibehålla full situationsmedvetenhet samtidigt som den är skyddad.
  • Sömlöst integrera med en lång rad kommunikationsenheter och utrustning.

Vision

INVISIO strävar efter att ständigt flytta teknikens gränser för att skydda och möjliggöra för professionella att agera och kommunicera tydligt och säkert i alla miljöer med högsta möjliga prestanda.

Protection at work, a better life at home

Åk till toppen