Strategi och finansiella mål

Finansiella mål


20%

Mål: Öka omsättningen med i genomsnitt minst 20 procent per år


15%

Mål: Rörelsemarginalen ska över tid överstiga 15 procent

20–50%

Mål: Utdelningen ska över tid uppgå till 25–50 procent.

1/

Öka penetrationen på befintliga marknader

Utöver att vinna nya upphandlingar strävar INVISIO efter att öka försäljningen inom ramen för redan ingångna avtal på huvudmarknaderna i Nordamerika och Europa.

Trots en stark tillväxt är marknadspenetrationen fortfarande låg, vilket innebär att förutsättningarna för fortsatt tillväxt på befintliga marknader är attraktiva.

2/

Bredda produktportföljen genom innovativ utveckling

INVISIO avser att kontinuerligt bredda produktportföljen med användarvänliga, flexibla och kostnadseffektiva produkter. Breddningen sker huvudsakligen genom innovativ och kundnära produktutveckling.

3/

Adressera nya användargrupper

INVISIO avser att nå nya volymmarknader genom att adressera nya användargrupper med likartade behov av att kunna kommunicera i bullriga och utmanande miljöer och samtidigt skydda sin hörsel.

4/

Expandera till nya geografier

INVISIO ska expandera till nya geografiska marknader. Inte minst kommer utvalda marknader i Asien, Mellanöstern och Sydamerika att spela en växande roll.

5/

Hållbar och kostnadseffektiv verksamhet

En hållbar och lönsam fortsatt tillväxt ska bland annat upprätthållas genom fokus på kostnader både internt i bolaget och för tillverkningen av bolagets produkter. INVISIO och bolagets partners inom tillverkning har ett nära samarbete för att säkra volymfördelar och konkurrenskraftiga produktionskostnader.

Åk till toppen