Erbjudandet

Effektiv kommunikation under svåra förhållanden

INVISIO utvecklar och marknadsför avancerade kommunikations-system som hjälper yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att arbeta säkrare och effektivare, samtidigt som deras hörsel skyddas.

 

 

Personliga kommunikationssystem

System för användare i fält

Systemet under varumärket INVISIO är i första hand framtaget för användare som är mobila och tjänstgör ute i fält. Systemet omfattar headset, kablar och kontrollenhet. Det är kompatibelt med alla radiomodeller och andra typer av ljudkällor.

Anslutningen sker via patenterade INVISIO IntelliCable®, smarta specialkablar vilka möjliggör plug-and-play.

Personliga kommunikationssystem

System för miljöer med konstant högt ljud

Varumärket Racal Acoustics omfattar system primärt för stationära användare verksamma i miljöer präglade av konstant högt ljud. Hit hör till exempel besättningsmän i större militärfordon och markbaserade flygledare.

Systemen omfattar headset och kablar och sitter ofta fast monterade i fordon.

Intercom systemet

Nytt system för kommunikation i fordon, fartyg och helikoptrar

INVISIOs egenutvecklade Intercom-system möjliggör enkel och effektiv internkommunikation i fordon, båtar och helikoptrar, till en kostnad som betydligt understiger traditionella lösningar.

Med hjälp av Intercom-systemet kan användare som bär INVISIOs personliga kommunikationsutrustning koppla upp sig mot fordonets kommunikationsnät, och även kommunicera med fordonets förare och övriga passagerare, på ett betydligt enklare sätt än vad som tidigare varit möjligt.

INVISIOs nya förhandlarlösningar

Skräddarsydda för polisen

INVISIOs nyutvecklade förhandlarlösningar är framtagna i nära samarbete med polismyndigheter i Skandinavien, men används idag även av polisen i bland annat Australien, Italien och USA.

De två produkterna är framtagna för att användas i komplexa situationer, exempelvis vid gisslantagande, där förhandlingen kräver ett eller flera team av olika kompetenser. Standardlösning möter behovet för de allra flesta situationer medan den mer avancerade lösningen kan hantera mer komplexa situationer där ett större antal personer är involverade i flera olika supportteam.

Artficiell intelligens innebär ett paradigmskifte

INVISIO har som en del i de framåtriktade satsningarna utökat bolagets kompetens inom bland annat artificiell intelligens och digital signalbehandling.

Ett resultat av detta är lanseringen av nästa generations produktplattform, INVISIO V-Series Gen II, vars stora fördel, utöver en högre prestanda, ligger i påtagligt ökad flexibilitet för kunderna.

Plattformen gör det möjligt att enklare och löpande uppdatera och konfigurera kundernas lösningar.

INVISIO IntelliCable®

Världens smartaste kablar

Nyckeln till mångsidigheten och användarvänligheten i INVISIOs erbjudande ligger i en sömlös plug-and-play-integration mellan dels systemets olika delar, dels externa enheter som radio, mobiltelefoner, datorer och andra ljudkällor. Det som möjliggör detta är INVISIOs smarta och unika IntelliCable®.

De patenterade kablarna kan programmeras med en mängd olika förinställningar, anpassade utifrån såväl specifika förutsättningar som enskilda användares preferenser. Den här plug-and-play funktionaliteten är unik för INVISIOs lösningar och utgör en stark konkurrensfördel.

Åk till toppen