Finansiell data per kvartal

Finansiell data per kvartal, MSEK

Orderingång

Intäkter

Bruttoresultat

Rörelsekostnader per kvartal, MSEK

Rörelseresultat (EBITDA)

Rörelseresultat (EBIT)

Åk till toppen