Finansiell översikt

Stark inledning på året

INVISIO inleder 2024 starkt och redovisar en orderingång på drygt 670 MSEK och en orderbok som överstiger 1 miljard kronor. Försäljningen är i nivå med första kvartalet föregående år och lönsamheten är god. Aktivitetsnivån på marknaden bedöms vara hög under många år framöver och INVISIO är väl positionerat för fortsatt lönsam tillväxt.

VD, Lars Højgaard

Finansiella intervjuer

IR Michael Peterson presenterar på Investor Forum Online – 29 februari 2024

CEO, Lars Højgård Hansen, presents at Redeye Growth Day in Stockholm June 1, 2023

Michael Peterson, INVISIO Investor Relations, presents at Redeye Investor Forum Online March 23, 2023

Redeye interview 14 February, 2023 with CEO Lars Højgard Hansen in connection with Q4 results

CEO Lars Højgård Hansen presents (in Swedish) at Redeye AW in Malmö, November 17, 2022

Redeye's equity analyst Hjalmar Ahlberg interviews CEO regarding Q3 2022 report

CEO Lars Højgård Hansen presents at Redeye Defence Industry Seminar, September 21, 2022

Redeye's equity analyst Hjalmar Ahlberg interviews CEO regarding Q2 2022 report

CEO Lars Højgård Hansen presents INVISIO, June, 2022

Redeye's equity analyst Hjalmar Ahlberg interviews CEO regarding the Year-end bulletin 2021

CEO Lars Højgård Hansen presents INVISIO at Redeye Technology Day, December 1, 2021

Redeye’s equity analyst Hjalmar Ahlberg interviews CEO regarding the Q3 2021 Interim Report

CEO Lars Højgård Hansen presents INVISIO at Redeye Growth Day, June 2, 2021. The presentation is in English

Redeye’s equity analyst Viktor Westman interviews CEO regarding the Year-end Bulletin 2020

Analyst Viktor Westman at Redeye interviews INVISIO’s CEO on December 22, 2020, about the acquisition of Racal Acoustics

Redeye’s equity analyst interviews INVISIO’s CEO on May 5 2020, in connection with the publication of the interim report for January – March 2020

Analyst Viktor Westman interviews INVISIO’s CEO on November 12 2020, at Redeye Investor Forum Online. The interview is in Swedish

Redeye’s equity analyst interviews INVISIO’s CEO on October 30 2020, in connection with the publication of the interim report for January – September 2020

Viktor Westman at Redeye interviews CEO Lars Højgård Hansen about the Q2 results August 14, 2020

Three fund managers discuss INVISIO on Redeye’s Growth Day, June 2, 2020

CEO Lars Højgård Hansen presents INVISIO at the ABG Sundal Collier Investor Day, May 27, 2020. The presentation is in English

Åk till toppen