Styrelse

Annika Andersson

Annika Andersson

Styrelseordförande

Ordförande sedan: 2019

Ledamot sedan: 2014

Född: 1958

Annika Andersson arbetar med styrelseuppdrag och som rådgivare inom ägarstyrning. Hon har lång erfarenhet från finansbranschen, bland annat från Fjärde AP-fonden som portföljförvaltare och ansvarig för corporate governance, information och hållbarhet.

Övriga uppdrag:
Styrelseordförande i Sequitor Engineering AB och styrelseledamot i Första AP-fonden.

Utbildning:
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Innehav:
24 500 aktier.*

Beroendeställning:
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

  • Ledamot i Revisionsutskottet och utskottet för cybersäkerhet
  • Ordförande i Ersättningsutskottet

Ulrika Hagdahl

Ulrika Hagdahl

Ledamot

Ledamot sedan: 2018

Född: 1962

Ulrika Hagdahl har tidigare framgångsrikt byggt upp och drivit Orc Software, där hon bl.a. verkade som VD under 1990-2000.

Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i Resolution Games AB, AB Idre Golf Ski & Spa och tbd30 AB.

Utbildning:
Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Innehav:
3.400 aktier.*

Beroendeställning:
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

  • Ordförande i Revisionsutskottet
  • Ledamot i utskottet för cybersäkerhet

Martin Krupicka

Martin Krupicka

Ledamot

Ledamot sedan: 2018

Född: 1973

Martin är sedan 2009 VD för Brokk Group, som är en del av Lifco AB. Martin har tidigare arbetat med företagsstrategi och mobila tjänster på Microsoft i USA och som managementkonsult på Connecta och Accenture.

Övriga uppdrag:
VD för Brokk Group. Styrelseordförande i Ahlberg Cameras AB, Aquajet Systems AB, samt Darda GmbH.

Utbildning:
Civilingenjör, Linköpings Tekniska Högskola, MBA från Harvard Business School.

Innehav:
0 aktier och optioner*

Beroendeställning:
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

Charlott Samuelsson

Charlott Samuelsson

Ledamot

Ledamot sedan: 2019

Född: 1963

Charlott är Sr Vice President och chef för divisionen Pattern Generators vid Mycronic AB, ett företag hon innehaft olika ledande befattningar vid sedan 2000.

Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i Beijer Electronics Group AB.

Utbildning:
Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola.

Innehav:
3 000 aktier.*

Beroendeställning:
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

  • Ordförande för utskottet för cybersäkerhet

Hannu Saastamoinen

Hannu Saastamoinen

Ledamot

Ledamot sedan: 2022

Född: 1960

Hannu Saastamoinen arbetar som senior rådgivare i Investment AB Latour i Finland. Han var under åren 2013 till 2020 VD för Swegon Group. Dessförinnan hade Hannu ledande befattningar inom bland annat Munters, Huure Group, TAC Svenska, United Technologies Carrier Corp och Electrolux.

Övriga uppdrag:
Styrelseordförande i Rototec Group AB och MTC Flextex Oy. Styrelseledamot i Nordic Waterproofing Holding AB, Oy VEHO AB, M&G Group B.V. och Bemsiq AB.

Utbildning:
Masters från Handelshögskolan i Helsingfors.

Innehav:
0 aktier och optioner

Beroendeställning:
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

Ledamot i ersättningsutskottet.

Nicklas Hansen

Nicklas Hansen

Ledamot

Ledamot sedan: 2023

Född: 1986

Nicklas Hansen arbetar som Investment Director i William Demant Invest A/S.

Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i Jeudan A/S och styrelseobservatör i Vision RT Ltd. Dependent.

Utbildning:
M.Sc. Finance and Accounting, Copenhagen Business School.

Innehav:
0 aktier

Beroendeställning:
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. William Demant Invest A/S och William Demant fonden äger sammanlagt 16,7 procent av aktierna i INVISIO per årsskiftet 2022/2023. Nicklas är Investment Director vid William Demant Invest A/S och är därmed inte oberoende i förhållande till en av bolagets större aktieägare.

* Senast uppdaterad 2023-06-23 

Åk till toppen