Registrera dig för att fortsätta få nyheter från INVISIO

INVISIO har bytt distributör av pressreleaser och finansiell information. Detta innebär att prenumeranter måste registrera sig på den nya plattformen för att fortsätta ta emot nyheter från oss.

Optionsprogram

Personaloptionsprogrammet 2022/2025

Vid årsstämman den 4 maj 2022 beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, inrätta ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram, Personaloptionsprogrammet 2022/2025.

Programmet riktar sig till samtliga anställda inom INVISIO-koncernen och omfattar sammanlagt högst 700.000 teckningsoptioner.

Baserat på antalet idag utestående aktier blir maximal utspädningen till följd av Personaloptionsprogrammet 2022/2025 cirka 1,5 procent av utestående aktier och röster om samtliga personaloptioner utnyttjas till att förvärva nya INVISIO-aktier.

Tilldelning av personaloptioner skedde den 6 maj 2022.

Personaloptionsprogrammet 2023/2026

Vid årsstämman den 4 maj 2023 beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, inrätta ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram, Personaloptionsprogrammet 2023/2026.

Programmet riktar sig till samtliga anställda inom INVISIO-koncernen och omfattar sammanlagt högst 800.000 teckningsoptioner.

Baserat på antalet idag utestående aktier blir maximal utspädningen till följd av Personaloptionsprogrammet 2023/2026 cirka 1,8 procent av utestående aktier och röster om samtliga personaloptioner utnyttjas till att förvärva nya INVISIO-aktier.

Tilldelning av personaloptioner skedde i maj 2023.

 

Åk till toppen