Optionsprogram

Personaloptionsprogrammet 2022/2025

Vid årsstämman den 4 maj 2022 beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, inrätta ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram, Personaloptionsprogrammet 2022/2025.

Programmet riktar sig till samtliga anställda inom INVISIO-koncernen och omfattar sammanlagt högst 700.000 teckningsoptioner.

Baserat på antalet idag utestående aktier blir maximal utspädningen till följd av Personaloptionsprogrammet 2022/2025 cirka 1,5 procent av utestående aktier och röster om samtliga personaloptioner utnyttjas till att förvärva nya INVISIO-aktier.

Tilldelning av personaloptioner skedde den 6 maj 2022.

Personaloptionsprogrammet 2023/2026

Vid årsstämman den 4 maj 2023 beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, inrätta ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram, Personaloptionsprogrammet 2023/2026.

Programmet riktar sig till samtliga anställda inom INVISIO-koncernen och omfattar sammanlagt högst 800.000 teckningsoptioner.

Baserat på antalet idag utestående aktier blir maximal utspädningen till följd av Personaloptionsprogrammet 2023/2026 cirka 1,8 procent av utestående aktier och röster om samtliga personaloptioner utnyttjas till att förvärva nya INVISIO-aktier.

Tilldelning av personaloptioner skedde i maj 2023.

 

Åk till toppen