INVISIO Q1, 2024

Stark inledning på året

Kalender

Halvårsrapport januari - juni 2024

19 juli 2024

Delårsrapport januari - september 2024

24 oktober 2024

Bokslutskommuniké 2024

13 februari 2025

Alla händelser

Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma 2024 i INVISIO

08 maj 2024

Investor Relations

Regulatoriskt

INVISIOs Delårsrapport januari-mars 2024: Stark inledning på året

07 maj 2024

Investor Relations

Regulatoriskt

Rapport

Protection at work, a better life at home

Ledande tillväxtbolag på en nischmarknad

INVISIO utvecklar och marknadsför avancerade kommunikationssystem som hjälper yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att arbeta säkrare och effektivare, samtidigt som deras hörsel skyddas.

Bolagets två varumärken är INVISIO och Racal Acoustics. Bolaget har huvudkontor i Köpenhamn och försäljningsorganisationer i USA, Frankrike, Storbritannien, Italien och Thailand. INVISIO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och återfinns i Mid Cap-segmentet.

Investment case

Varför investera i INVISIO?

Bolaget har under de senaste åren gjort betydande investeringar i både kunderbjudandet och sin försäljningsorganisation. Investeringarna har bland annat resulterat i ett nytt erbjudande – Intercom-systemet – och försäljningskontor i USA, Frankrike och Italien.

Målet för INVISIOs försäljning är att den ska växa med i genomsnitt 20 procent per år. Målet för rörelsemarginalen är att den ska överstiga 15 procent.

Investment caset syftar till att visa betydelsefulla värdedrivare för INVISIO-aktien.

Kontakta oss

Michael Peterson
Director Investor Relations & Corporate Communications
Direct: +45 53 72 77 33
Email: mpn@invisio.com

Åk till toppen