INVISIO Communications genomför riktad nyemission

19 April 2012 · Press Release
Stockholm, 19 april 2012

Stockholm, 19 april 2012

 

INVISIO Communications genomför riktad nyemission och erhåller lånelöfte

Styrelsen för INVISIO Communications AB har idag beslutat om en riktad nyemission till TAMT AB om högst 2 500 000 aktier, motsvarande cirka 7,4 procent av det totala idag utestående antalet aktier. I och med emissionen ökas bolagets aktiekapital med 2 500 000 kronor. Teckningskursen är 3,10 kronor per aktie. Nyemissionen tillför bolaget sammanlagt 7 750 000 kronor. Inga emissionskostnader föreligger.

Bakgrunden till emissionen är att den företrädesemission som bolaget genomförde under perioden 21 november - 7 december 2011 bara kom att tecknas till knappt 91 procent, varför det kvarstår ett kapitalbehov för bolaget. För att bidra till att tillgodose detta kapitalbehov, och därmed stärka bolagets ekonomiska ställning, har styrelsen beslutat om förevarande riktade emission. Teckningskursen bedöms motsvara aktiens marknadsvärde.

INVISIO har idag också erhållit lånelöfte från en av sina aktieägare, Yggdrasil AB, som åtar sig att tillse att INVISIO erhåller ett ettårigt lån på vissa villkor om 5 miljoner kronor. Räntan för sådant lån, som fastställs slutligt först när och om sådant lån tas upp, ska vara marknadsmässig.

För frågor vänligen kontakta

Lars Højgård Hansen, vd för INVISIO Communications
Mobil: + 45 53 72 77 22
E-mail:
lhh@invisiocommunications.com


Om INVISIO Communications AB
INVISIO Communications AB är ett publikt företag som är noterat på NASDAQ OMX First North Premier Segment (IVSO), en alternativ aktiemarknad på NASDAQ OMX Stockholm. INVISIO är specialiserat inom röstkommunikation under svåra förhållanden. Företaget utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer kommunikationslösningar som avancerade headset, kontrollenheter och kringutrustning för användning med tvåvägsradio, framförallt av professionella användare som ofta verkar i krävande miljöer. Kunderna finns bland annat inom militär och militära specialstyrkor, polis och insatsstyrkor, räddningstjänst, säkerhetsbranschen och industrier världen över. Mer information finns på företagets hemsida www.invisiocommunications.com. Mangold Fondkommission AB är certifierad rådgivare för INVISIO Communications AB.

Attachment

Press releases

Report from Annual General Meeting 2024 in INVISIO

08 May 2024

Investor Relations

Regulatory

INVISIO Interim Report January-March 2024: A strong start to the year

07 May 2024

Investor Relations

Regulatory

Report

Correction: Invitation to INVISIO Q1 2024 conference call

06 May 2024

Investor Relations

Non-regulatory

Calendar

Interim Report January - June 2024

July 19, 2024

Interim Report January - September 2024

October 24, 2024

Year-end Bulletin 2024

February 13, 2025

All events

IR-contact

Michael Peterson

Michael Peterson

Director Investor Relations & Corporate Communications
Scroll to top