INVISIO COMMUNICATIONS ställer in årsstämman som skulle hållits den 20 april 2012

30 March 2012 · Press Release
Stockholm, 30 mars 2012

Stockholm, 30 mars 2012

 

 Styrelsen för INVISIO Communications AB har beslutat senarelägga årsstämman, varför stämman kallad till den 20 april 2012 ställs in. Styrelsen kommer inom kort utfärda kallelse till årsstämma att hållas ett senare datum.

 

För frågor vänligen kontakta

Lars Højgård Hansen, vd för INVISIO Communications
Mobil: + 45 53 72 77 22
E-mail: lhh@invisiocommunications.com

Attachment

Press releases

INVISIO announces seamless wireless comms capability to their intercom system

17 June 2024

Investor Relations

Non-regulatory

Report from Annual General Meeting 2024 in INVISIO

08 May 2024

Investor Relations

Regulatory

INVISIO Interim Report January-March 2024: A strong start to the year

07 May 2024

Investor Relations

Regulatory

Report

Calendar

Interim Report January - June 2024

July 19, 2024

Interim Report January - September 2024

October 24, 2024

Year-end Bulletin 2024

February 13, 2025

All events

IR-contact

Michael Peterson

Michael Peterson

Director Investor Relations & Corporate Communications
Scroll to top