INVISIO Communications lånar från Alecta

20 January 2012 · Press Release

 

  

Stockholm, 20 januari 2012

 INVISIO Communications lånar från Alecta

INVISIO Communications AB, ”INVISIO”, har kommit överens med tjänstepensionsbolaget Alecta om ett lån om 10 miljoner kronor. Lånet är ettårigt och ska betalas tillbaka till Alecta i januari 2013. Alecta har möjlighet att säga upp lånet till förtida betalning bl a om INVISIO skulle genomföra en företrädesemission av aktier. Lånet löper med 12,5 procents ränta. INVISIO har ställt säkerhet i form av andrahandspant i aktierna i dotterbolaget Nextlink IPR AB.

Lånet utgör en del av den finansieringslösning som INVISIO redovisade i pressmeddelande och prospekt i samband med höstens företrädesemission som också bl a innebär att INVISIO återbetalar det tidigare lånet från Alecta på 20 miljoner kronor.

Alecta kontrollerar mer än 10 procent av aktier och röster i INVISIO, varför lånet är att betrakta som en närståendetransaktion.
 

För ytterligare information, kontakta:
Lars Højgård Hansen, vd för INVISIO Communications
Mobil: + 45 53 72 77 22
E-mail:
lhh@invisiocommunications.com

 

Om INVISIO Communications AB
INVISIO Communications AB är ett publikt företag som är noterat på First North Premier Segment (IVSO), en alternativ aktiemarknad på Nasdaq OMX Stockholm. INVISIO Communications har patent på "Bone Conduction"-tekniken, som stödjer bästa möjliga ljudkvalité i extrema ljudmiljöer, samt Soft Spring för optimal komfort i örat. Båda patenten finns i företagets INVISIO®-headsets för konsument och professionella användare. Produkterna används av militär, specialstyrkor, polis, brandmän och säkerhetsföretag runtom i världen och de produkter som tillverkas av Motorola till följd av licensavtal. Mer information finns på företagets hemsida www.invisiocommunications.com. Mangold Fondkommission AB (tel. + 46-8-503 015 50) är certifierad rådgivare för INVISIO Communications AB på First North Premier Segment.

 

 

  

 

 

Attachment

Press releases

INVISIO announces seamless wireless comms capability to their intercom system

17 June 2024

Investor Relations

Non-regulatory

Report from Annual General Meeting 2024 in INVISIO

08 May 2024

Investor Relations

Regulatory

INVISIO Interim Report January-March 2024: A strong start to the year

07 May 2024

Investor Relations

Regulatory

Report

Calendar

Interim Report January - June 2024

July 19, 2024

Interim Report January - September 2024

October 24, 2024

Year-end Bulletin 2024

February 13, 2025

All events

IR-contact

Michael Peterson

Michael Peterson

Director Investor Relations & Corporate Communications
Scroll to top